Universal Design for Learning

In Universal Design for Learning (UDL) is differentiatie de norm:
iedere werknemer of student heeft andere leer- en werkbehoeften.

UDL is gericht op het vóóraf, en voor deze verschillende behoeften, ontwerpen van de werk- en onderwijsomgeving. Hierdoor wordt dit universeel toegankelijk en is in de meeste gevallen esthetischer en goedkoper dan aanpassingen achteraf.

Het Brein

Neurologisch onderzoek laat drie primaire netwerken in het brein zien voor leren.
Deze drie netwerken worden in de volgende afbeelding gevisualiseerd:

Het affectieve netwerk: WAAROM wordt geleerd?
Dit betreft de betrokkenheid bij het leren en het betekenisvol leren, het gaat over motivatie, interesses en prioriseren.

Het herkenningsnetwerk: WAT wordt geleerd?
Dit betreft het herkennen en opnemen van informatie, de representatie van de leerstof.

Het strategische netwerk: HOE wordt geleerd?
Dit betreft het plannen, monitoren en uitvoeren van het leren, hoe wordt het geleerde ‘uitgedrukt’.

Drie principes

Op basis van deze drie netwerken heeft UDL drie principes opgesteld
om rekening te houden met de grote variabiliteit in studenten
(gevisualiseerd in de volgende afbeelding):

Voorzie in verschillende manieren van Betrokkenheid (WAAROM).
Biedt mogelijkheden om studenten betrokken en geïnteresseerd in het leren te houden;

Voorzie in verschillende manieren van Representatie (WAT).
Biedt informatie op verschillende manieren aan;

Voorzie in verschillende manieren van Actie & Expressie (HOE).
Laat studenten op verschillende manieren omgaan met taken en demonstreren wat ze hebben geleerd.

Richtlijnen Universal Design for Learning

Afbeelding UDL principes Universal Design for Learning

Diversiteit is de norm bij
Universal Design for Learning

De Richtlijnen

Om deze drie principes praktisch toe te kunnen passen,
zijn in UDL per principes een aantal richtlijnen opgesteld.
Deze zijn in de volgende afbeelding weergegeven.

ICTforSpecials kan u ondersteunen in het toepassen van deze richtlijnen in uw eigen situatie.
Dit doen wij door middel van coaching of training.

Richtlijnen Universal Design for Learning

afbeelding udl richtlijnen universal Design for Learning
afbeelding blended learning

Blended Learning

Dit gebeurt onder andere door middel van blended learning, waarbij onderwijs(-materiaal) gecombineerd digitaal als face-to-face worden aangeboden. Daarnaast biedt blended learning bij uitstek de mogelijkheid om onderwerpen als internationalisering, community en beroeps- en werkveldoriëntatie op een authentieke en sprekende manier vorm te geven.

Universal Design for Learning is gebaseerd op
inzichten uit de onderwijs- en neurowetenschappen

ICTforSpecials & UDL

Universal Design for Learning is gebaseerd op inzichten uit de onderwijs- en neurowetenschappen.

ICTforSpecials doet onderzoek naar verdere toepassingen van UDL. Onze kennis delen we in scholing, coaching en beleids-en onderwijsadviezen in het toepassen van UDL.

Om de opgedane kennis te kunnen inbedden, geeft ICTforSpecials coaching in het toepassen van bovenstaande in uw eigen situatie. Deze coachingstrajecten worden op maat afgesloten.

 

afbeelding onderzoek

Diversiteit is de norm
bij Universal Design

udlcenter.org 

Wat zoekt u? Druk op Enter om te zoeken