ICTforSpecials

ICTforSpecials foundation gelooft in plezier en zelfvertrouwen door zelfredzaamheid en autonomie, als basis voor een fijne, langdurige werkrelatie, een soepele re-integratie of het halen van een diploma.

En hier dragen wij graag aan bij. Want juist ICT kan die omgeving creëren, passend bij de eigen mogelijkheden en talenten.

afbeelding de reden

De reden

Wij zien onderwijs en werk als een doorlopende leerlijn, waarbij een goede basis leidt tot goed gevolg. Wij denken in een langdurige band met onze mensen om lijnen te verkorten en processen te versnellen.

Deze langdurige band zetten wij om in longitudinaal onderzoek om een voorspelling te kunnen doen over de (kosten-)effectiviteit van onze diensten en geadviseerde middelen.

Onze kennis delen wij in scholing, training, maar publiceren ook online. Hierdoor willen wij meer professionaliteit, bewustzijn en betrokkenheid creëren bij instellingen en bedrijven. Daarnaast bieden wij stageplekken voor toekomstige workspace designers.

Wij zien snelle trajecten als noodzakelijk om maatschappelijke participatie te verhogen of zelfs in stand te houden. Daarom investeren wij diep in nauwe contacten met de verschillende leveranciers en financiers.

ICTforSpecial werkt ‘case-based’ met ontwerpgerichte technieken.
Dit houdt in dat elke ‘case’ als een project wordt gezien en door ICTforSpecials wordt gecoördineerd.

De vraag

Iedereen heeft eigen, kenmerkende behoeften om optimaal te kunnen functioneren in zijn of haar omgeving. De hieronder liggende kernvraag, ‘wat heb je nodig?’, is het uitgangspunt voor de advisering van ICTforSpecials.

Een holistische analyse van de persoonlijk eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen wordt vergeleken met de gewenste studie- of arbeidsomgeving. Wat is nodig om deze ‘fit’ te kunnen maken?

Want juist door deze ‘fit’ blijven mensen langer en gemotiveerder actief door de vergrote autonomie en zelfredzaamheid.

afbeelding de vraag
afbeelding de werkwijze

De werkwijze

ICTforSpecial werkt ‘case-based’ met ontwerpgerichte technieken. Dit houdt in dat elke ‘case’ als een project door ICTforSpecials wordt gecoördineerd.

De gebruiker staat centraal en er gaat veel aandacht naar een goede analyse van de vraag, uw talenten en de situatie. Hiervoor komt ICTforSpecials ook daadwerkelijk naar de eigen omgeving.

Op basis van deze analyse zal samen met de klant als ervaringsdeskundige een advies worden opgesteld en een passing worden gepland. ICTforSpecials treedt hierin onafhankelijk op en zal altijd zoeken naar de best passende oplossing.

Door zowel compenserende (in individuele oplossingen) als differentiërende (in universeel onderwijs- of beleidsontwerp) dienstverlening aan te bieden, opereert ICTforSpecials op alle niveaus. Deze systeembenadering vergroot in sterke mate de succeskans van iedere case.

De gebruiker staat centraal en er gaat veel aandacht naar een goede analyse van de vraag, uw talenten en de situatie.

Hiervoor komt ICTforSpecials ook daadwerkelijk naar de eigen omgeving.

Onafhankelijk Expert

ICTforSpecials treedt op als adviseur en coördinator in het project en is als zodanig geen leverancier van producten. Dit maakt dat wij altijd onafhankelijk en user-centered naar de juiste oplossing toewerken.

Ons netwerk stelt ons in staat altijd de juiste externe partijen in te schakelen, bestaande uit onder andere coaches, onderwijsexperts, paramedici en technici. Mocht de vraag verder reiken dan de eigen middelen, dan kan ICTforSpecials de juiste mensen bij het project betrekken of effectief doorverwijzen.

afbeelding onafhankelijk expert

Want juist door een goede ‘fit’ blijven mensen langer en gemotiveerder actief door de vergrote autonomie en zelfredzaamheid.

Bestuur

afbeelding sietske vissers ictforspecials

Sietske Vissers

Voorzitter,
Onderwijskundige & ergotherapeut

ICT zorgt voor passend en inclusief onderwijs: voor iedereen, op eigen tempo en niveau, met eigen mogelijkheden, ongeacht achtergrond, lichamelijke of psychische gesteldheid.
Daarom ik mij heb gespecialiseerd in ICT in onderwijs.

Eén van de meest spannende dingen in mijn werk vind ik het in gezamelijke creativiteit met de klant als eigenaar en ervarings-deskundige, tot een oplossing te komen, die precies een antwoord geeft op de kernvraag van die klant. Ik vertrouw hierin op mijn sterke analytische en holistische basis, verkregen uit mijn paramedische en onderwijskundige achtergrond.

De link tussen wetenschap en praktijk maakt mijn advies gefundeerd. Door op de hoogte te zijn van recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen rondom effectief en motiverend onderwijs kan ik deze kennis just-in-time toepassen op de situatie.

Link naar LinkedIn-profiel leden ICTforSpecials
afbeelding Ad Brinkman ICTforSpecials

Ad Brinkman

Secretaris,
ICT specialist

Vanuit mijn rol als accountmanager bij een ICT bedrijf adviseer ik al jaren bedrijven en instellingen op het gebied van automatiseringsoplossingen. Ik begeleid en help hierin mensen met een beperking bij het zoeken van de juiste ICT oplossing. Hierdoor ken ik de pijn- en knelpunten bij het aanvragen van een voorziening.

Ons netwerk, kennis van wet- en regelgeving en contacten zijn van cruciaal belang om alles snel en soepel te laten verlopen.
Ik hecht veel belang aan persoonlijk contact en hanteer een menselijke benadering in mijn handelen.

Mijn motto:

Kwaliteit, betrouwbaarheid en degelijkheid is leidend in mijn werkwijze. Alleen op die manier kun je iets betekenen voor een klant.

Link naar LinkedIn-profiel leden ICTforSpecials

Raad van Advies

Afbeelding Margreet Nieuwenhuisen, Raad van Advies

Margreet Nieuwenhuisen

Hoger Onderwijsdeskundige
Andragoog en coach

Levenlang leren blijft nodig om te kunnen ontwikkelen, te groeien in het leven en om staande te blijven in de veranderende maatschappij. Het deel uit maken van een team of een groep zonder drempels te ervaren, is daarbij essentieel.
Als manager, docent, trainer, en coach in het Hoger Onderwijs heb ik hieraan bijgedragen, zowel in de profit als non-profit sector.

Gehoord en gezien worden is de rode draad van mijn professionele handelen.

Link naar LinkedIn-profiel leden ICTforSpecials
Afbeelding Marten Vissers, Raad van Advies

Marten
Vissers

Speciaal (basis-)onderwijskundige
Directeur/bestuurder in SBO en SWV

Iedereen is niet hetzelfde, maar wel gelijk. Ongeacht mogelijkheden, opleiding of status. Maar je wordt in je leven wel uitgedaagd om je mogelijkheden goed te gebruiken. En iedereen heeft genoeg mogelijkheden, als je ze maar wilt zien.  Of, op zijn Cruyffiaans: elk nadeel heb z’n voordeel (en omgekeerd).

De kunst is om je (vermeend) ‘nadeel’ te waarderen en om te zetten in een ‘voordeel’. Want elk probleem levert je, mits je er goed mee omgaat, iets goeds op. Waardoor je als mens sterker wordt.

Link naar LinkedIn-profiel leden ICTforSpecials
Afbeelding Johan Weishaupt, Raad van Advies ICTforSpecials

Johan Weishaupt

Ervaringsdeskundige
Kwartiermaker inclusief werken & leren

Vernieuwing en kijken naar mógelijkheden vind ik belangrijk. Het vraagt investering van alle partijen om mogelijkheden te laten ontstaan. ICT is een middel om de mogelijkheden te vergroten. De stichting past mij als een jas. Het stemt mij enthousiast dat deze stichting niet per doelgroep een pakket levert, maar uitgaat van de persoonlijke situatie. Maatwerk is noodzakelijk. Ik denk dat ook de sleutel voor het succes is. Gelukkig is afgestapt van “hokjes denken”.

Lees verder
Mensen kunnen dezelfde beperking hebben, maar het is de persoonlijke situatie die maakt hoe en wat voor iemand noodzakelijk is. Maatwerk maakt participatie mogelijk, waardoor we bouwen aan de inclusieve samenleving. Ik geloof erin dat we alle mogelijkheden nog lang niet ontdekt hebben.
Link naar LinkedIn-profiel leden ICTforSpecials

Wat zoekt u? Druk op Enter om te zoeken