Onze Diensten

ICTforSpecial werkt ‘case-based’ met ontwerpgerichte technieken.
Dit houdt in dat elke ‘case’ als een project wordt gezien en door ICTforSpecials wordt gecoördineerd.

U als gebruiker staat centraal en er gaat veel aandacht naar de analyse van de vraag, uw talenten en de situatie. Hiervoor komen wij ook daadwerkelijk naar uw eigen omgeving.

afbeelding advies

Advies

ICTforSpecials adviseert en coördineert in ict-gerelateerde voorzieningen en softwarematige aanpassingen. Daarnaast ondersteunen wij in de juiste financieringsaanvraag voor deze dienst en voorzieningen. Voorbeelden zijn:

 • alternatieve besturing
 • spraakherkenning
 • schermvergroting
 • leeshulpmiddelen
 • communicatiemiddelen
 • aanpassen leer- en werkomgeving

Wij verzorgen ook alle trainingen die betrekking hebben op uw voorziening of software.

Financiering nodig voor uw voorziening?

ICTforSpecials ondersteunt
in de juiste aanvraag.

Training in voorzieningen

Wij geven training in uw voorziening of software,
zoals Dragon Naturally Speaking of omgaan met uw besturing.

Ook leert u werken in bijvoorbeeld
MS Word, Excel en SPSS met uw eigen voorziening.

Scholing

ICTforSpecials geeft scholing en beleidsadvies op gebied van onder andere

 • Workspace Design voor mensen met een beperking
 • Universal Design for Learning en werken (UDL)
 • Werken en studeren met een beperking
 • Financiering en kansen

Om de opgedane kennis te kunnen inbedden, geeft ICTforSpecials coaching in het toepassen van bovenstaande in uw eigen situatie. Deze coachingstrajecten worden op maat afgesloten.

afbeelding scholing

Door nauwe contacten met de verschillende leveranciers en financiers maken wij korte en snelle trajecten.

afbeelding onderzoek

Onderzoek

Om verantwoord te adviseren, doen wij onderzoek naar onze diensten. Onze kennis gebruiken wij om ‘awareness’ en ‘engagement’ te creëren bij instellingen en bedrijven en de participatie van mensen met een beperking in het scholings- en arbeidsproces te vergroten. Speerpunten zijn onder andere:

 • (Kosten-)effectiviteit van verstrekte oplossingen en voorzieningen
 • Design research naar optimale workspaces
 • Universal Design for Learning

Universal design for learning (UDL) is a framework to improve and optimize teaching and learning for all people based on scientific insights into how humans learn.

CAST: Until learning has no limits

Wat zoekt u? Druk op Enter om te zoeken