Leren van multimedia (1) multimedia principe

Het multimediaprincipe: gebruik woorden én afbeeldingen samen

Het eerste principe uit de multimediatheorie slaat op het gebruik van woorden én afbeeldingen, in plaats van alleen woorden. Volgens het multimedia-effect leren mensen dieper van woorden én afbeeldingen samen dan van woorden alleen.

Lees allereerst onderstaande tekst:

De bloedsomloop zorgt ervoor dat het bloed efficiënt door het lichaam gaat.
De bloedsomloop ziet eruit als het cijfer 8 en bestaat uit 2 delen:

 1. Kleine bloedsomloop: van het hart naar de longen en terug
 2. Grote bloedsomloop: vanuit het hart naar alle delen van het lichaam en terug

(bron: hartstichting.nl)

Niet al te ingewikkeld, maar stel dat het nieuwe stof is….dan moet u goed uw best doen om in uw hoofd een visuele representatie te maken, terwijl u de informatie leest. En wie zegt dat deze representatie correct is?

Wat gebeurt er als ik een afbeelding toevoeg aan deze tekst?

De bloedsomloop zorgt ervoor dat het bloed efficiënt door het lichaam gaat. De bloedsomloop ziet eruit als het cijfer 8 en bestaat uit 2 delen:

 1. Kleine bloedsomloop: van het hart naar de longen en terug
 2. Grote bloedsomloop: vanuit het hart naar alle delen van het lichaam en terug

(bron: hartstichting.nl)
Nu wordt u geholpen om een correcte mentale visuele representatie te maken bij de verbale informatie: u kunt deze beide vormen van informatie koppelen waardoor het betekenisvol wordt. Daarbij worden beide kanalen tegelijkertijd benut (dual coding).

De afbeelding dient uiteraard relevant te zijn. Is het dat niet, dan leidt het de aandacht af van de leerstof. In deel 6: coherentie-principe wordt besproken hoe een afbeelding het leerproces kan schaden door irrelevantie. Vaak zijn dit afbeeldingen die dienen ter decoratie, zoals een ‘leuk’ plaatje of een representatie van iets (in ons voorbeeld een afbeelding van de bloedsomloop zonder de verdere informatie).

Goede afbeeldingen…

 • laten de relatie zien tussen concepten, zoals een statistische plot of de bloedsomloop hierboven
 • geven de veranderingen in een object over tijd weer, zoals een procedure op de computer
 • illustreren verborgen relaties, zoals de gang van de lucht tijdens een ademhaling of moleculaire structuren
 • zijn niet decoratief of representatief (zoals een foto van een object)

De psychologie…

De onderliggende gedachte van dit principe is die van de kennisconstructie: om effectief te kunnen leren dient informatie niet zomaar te worden verkregen of overgedragen, maar is het van belang dat deze actief en betekenisvol verwerkt wordt. In dit proces van actieve verwerking is het belangrijk dat een mentale representatie gemaakt wordt, zowel visueel als verbaal. Deze beide mentale representaties worden aan elkaar gekoppeld en voilà: er wordt betekenisvol geleerd.

Door dus relevante afbeeldingen toe te voegen aan de verbale informatie wordt de student ondersteunt in het actief leren en verwerken van de stof.

Samenvattend:

 1. Door het gebruik van woorden én afbeeldingen kunnen mentale visuele en verbale representaties worden gevormd en aan elkaar gekoppeld. Dit zorgt voor actief en betekenisvol leren.
 2. Afbeeldingen dienen relevant en ondersteunend aan de leerstof te zijn. ‘Leuke’ afbeeldingen ter decoratie schaden het leren.
 3. Goede afbeeldingen geven (verborgen) relaties, verbanden of veranderingen weer

In deze blogreeks worden de 7 principes van de cognitieve multimediatheorie van Mayer behandeld. Voor een overzicht van deze principes en een introductie van de werking van het geheugen, zie leren van multimedia: introductie.

Bronnen

Afbeelding bloedsomloop: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Bloedsomloop.jpg

Clark, R., & Mayer, R. (2008). E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco: Pfeiffer.

Mayer, R.E. (2007). Learning and instruction. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning. Cambridge University Press: Cambridge.

Wat zoekt u? Druk op Enter om te zoeken

blogserie leren van multimediaAfbeelding diversiteit bij UDL