Betere aantekeningen: met de hand geschreven of met de laptop?

Een vraag die vaak naar voren komt: waarmee maak je betere aantekeningen, met de hand geschreven of met de laptop? Recent onderzoek geeft aan dat bij conceptuele begripsvragen duidelijk beter resultaat gezien wordt met handgeschreven aantekeningen dan met laptopaantekeningen. De reproductie van feitenkennis blijft dit in dit onderzoek nog wat onduidelijk, hoewel ook hier voorzichtig positief geluid richting handgeschreven aantekeningen is.

Deze betere resultaten zijn waarschijnlijk verklaarbaar doordat je, wanneer je met de hand aantekeningen maakt, de stof beter verwerkt. De meer langzame handgeschreven aantekeningen zijn vaker schematisch of in eigen woorden weergegeven. Hiermee is belangrijke stof geselecteerd en in het geheugen verwerkt waardoor het op een ander, hoger niveau beklijft.

Hoewel je met de laptop beduidend meer aantekeningen kunt maken, blijken dit vaak letterlijke transcripties te zijn. Voor de reproductie van feitenkennis speelt dit nauwelijks een rol, maar meer begrip van de stof blijft hierdoor achter.

Zelfs als de laptop-aantekenaars de instructie krijgen de stof in bijvoorbeeld eigen woorden te verwerken in plaats klakkeloos te documenteren, blijkt dit moeilijk en blijft het resultaat vergelijkbaar met niet-geïnstrueerde laptop-aantekenaars.

Bron: P. A. Mueller en D. M. Oppenheimer. (2014). The pen is mightier than the keyboard: advantages of longhand over laptop note taking. Psychological Science, Vol. 25(6), 1159-1168. DOI: 10.1177/0956797614524581.

Wat zoekt u? Druk op Enter om te zoeken

blogserie leren van multimedia